Vad gäller vid annonsering på bloggar?

Det ökade användandet av sociala medier och influencers marknadsföring har lett till att nya lagar och riktlinjer tvingats fram. När det gäller reklam i sociala medier var reglerna under lång tid tämligen suddiga, vilket ledde till bristande reklammarkering från bloggares sida. Det vill säga att produkter eller tjänster beskrivits i samband med inlägg utan att läsaren blivit informerad om att budskapet är reklambaserat.

Den svenska marknadsföringslagen förbjuder dold marknadsföring och bloggare som får ersättning för att förmedla information kring en produkt eller tjänst ska tydligt markera detta. Lagen säger att bloggaren ska informera läsaren om vilket företag som står bakom budskapet. Det gäller även videos på till exempel Youtube.

En av Sveriges största bloggare, Kenza, har bland annat blivit stämd av konsumentombudsmannen för inlägg som man anser är dold marknadsföring. Generellt sett har det gjorts rekordmånga anmälningar om smygreklam de senaste åren. Under 2017 fälldes så många som 22 ärenden, vilket är en stor ökning i jämförelse med 2015 då antalet endast var två.

På den här sidan kan du läsa mer i detalj om vad som gäller för dig som bloggar och publicerar reklambaserade inlägg.