Digitalisering och bloggande

En digitaliseringsprocess för företag kan innefatta många olika steg och dimensioner. Det kan handla om allt från att effektivisera administrativa uppgifter med AI till hur ni arbetar med att presentera ert budskap online. Det är det sistnämnda vi ska titta närmare på i det här inlägget. Det handlar helt enkelt om hur ni kan gå tillväga för att börja skriva en företagsblogg i syfte att nå ut till potentiella kunder och andra intressenter. En blogg kan dessutom vara ett sätt att utveckla tankar och innovationer kring det ni gör. Men vad ska ni skriva om? Det behöver inte vara så svårt. I texten som följer ska jag presentera några förslag till vad du kan skriva om i en företagsblogg. Typer av inlägg kring olika teman som du kan publicera regelbundet.

[IMAGE=fUMKnhb2I52Z.jpg]

Driver du ett företag som har behov av att effektivisera och raffinera hur ni arbetar digitalt? Det talas såpass mycket om IT och digitala lösningar idag att det är lätt att tro att alla företag har välutvecklade arbetsrutiner för digitalt arbete. Så är dock inte fallet. På https://nordlo.com/ hittar du en IT- och digitaliseringspartner som kan hjälpa er utveckla lösningar som skapar mervärde för er verksamhet.

[IMAGE=bSNtbFcKHsQz.jpg]

Rapporter från verksamheten

Låt oss vara ärliga med att hur passionerade vi än är kring våra arbeten så blir de förr eller senare vardag. Det finns bra dagar och tråkiga dagar men för det mesta är saker och ting bara som vanligt. När man lever mitt i en verksamhet är det lätt att missa att det som framstår som alldagligt för en själv kan vara intressant för någon annan. Ett tips kan därför vara att skriva regelbundna inlägg om den dagliga verksamheten.

  • Ta tillvara på och skriv om särskilt intressanta kundmöten eller jobb.
  • Någon gång kan det också vara intressant att skriva om en helt vanlig arbetsdag.

Produkttester/tjänstedemonstrationer

Det här är en typ av inlägg som fungerar särskilt bra om ni också kan tänka er att göra videoinnehåll. Gör små demonstrationer av era produkter, eller visa hur era tjänster fungerar. En bra variant är att göra produktjämförelser. Ställ upp fördelarna med det ni säljer och jämför dem med en annan produkt. Alternativt lyfter ni fram olika fördelar med jämförbara produkter som ni har i ert sortiment. Just produktjämförelser är, om de är informativa, ett av de bästa sätten att få människor att öppna sina plånböcker.

Nedslag i branschen

Till sist kan det ibland vara intressant om ni tar ett större grepp om branschen ni verkar i. Det kan ni till exempel göra i samband med att ni åker på mässor och konferenser. Det kan handla om allt från teknisk utveckling till framtidsutsikter. Att skriva om branschen kan dessutom ge er nya insikter som ni förhoppningsvis direkt kan applicera för att utveckla verksamheten.