Starta företagsblogg? 3 bra tips!

Den som startar en företagsblogg har många fördelar att se fram emot. Framför allt så har en företagsblogg stor potential att i längden generera pengar. Här kommer 3 tips till dig som ska sätta upp en företagsblogg!

1. Vem är din läsare?

Studera din målgrupp för att bättre veta vad som förväntas av bloggen. Du bör till exempel känna till vilka intressen som finns i gruppen samt vilken den generella kunskapsnivån är. Ett tips är att höra dig för med redan existerande kunder om vad de önskar ta del av på bloggen.

2. SEO – viktigt

Det du skriver om tjänster eller produkter kan stärka hela din digitala plattform. Just därför är det av stor vikt att du lär dig hur SEO fungerar. Så att du har full koll på vilka sökord som bör finnas med i dina inlägg. Vilka sökord vill du hittas på?

3. Innehållsplanering

Ditt innehåll är stommen i mycket och varje inlägg bör vara genomtänkt och välskrivet. För att ha något att skriva om varje dag kan ett tips vara att förbereda en bloggkalender. Planera dina inlägg utifrån ämnen och bestäm i förväg hur du ska lägga upp texten.