Blogtrain Rotating Header Image

Posts Tagged ‘wikispaces’

Gör din egen Wikipedia

Wikipedia känner de flesta till. Uppslagsverket som skapats av användarna är numera känt över hela världen och en flitigt använd källa till kunskap.
Däremot är det inte lika välkänt att det är ganska enkelt att skapa sin egen variant av Wikipedia. Detta kallas en wiki, och är helt enkelt ett system där man kan samarbeta om [...]