Blogtrain Rotating Header Image

Köp en statusrad på Facebook

Det blir allt svårare att nå fram genom reklambruset och företag och reklambyråer tar till allt mer desperata metoder för att fånga konsumenternas uppmärksamhet.

Sociala medier om exempelvis Facebook och Twitter är högintressant, eftersom det är medier där konsumenterna själva är aktiva, lyssnar och interagerar. På Facebook har det länge funnits möjlighet att annonsera, och dessutom selektera fram mer eller mindre skräddarsydda målgrupper, baserat på demografiska faktorer, intressen och så vidare.

Men konsumenten är förstås inte dummare än att h*n kan känna igen en annons, även om den skulle råka synas på Facebook. Och därmed får den inte samma uppmärksamhet som den information som publicerats av exempelvis de egna Facebookvännerna.

Här har vi bakgrunden till den senaste “innovationen” inom marknadsföring i sociala medier. Jag sätter ordet innovation inom citattecken, eftersom jag tycker det är en ovanligt korkad idé både att köpa och sälja statusuppdateringar på Facebook. Den som köper kan säkert få bra uppmärksamhet på kort sikt. Men om det här systemet får genomslag kommer det att förgifta Facebooks centrala nervsystem. Som en sjukdom, som försvagar hela organismen, och berövar den syret som den lever av, nämligen förtroendet.

Jag undrar om Facebook verkligen kommer att låta det här fortgå utan åtgärd.

Den som säljer sin statusuppdatering löper samtidigt en stor risk att tappa Facebookvänner, eller i alla fall nöta rejält på den egna trovärdigheten. De sociala medierna bygger på – och kännetecknas i stor utsträckning av -ömsesidig respekt, ärlighet, öppenhet och transparens. Jag hoppas det kan förbli så. Därför tror jag att det här lilla påhittet kommer att dö ut av sig självt. Särskilt med tanke på att företaget bakom idén valt att inrikta sig på halvkändisar som har många Facebook friends, som kanske egentligen inte är några vänner i vanlig bemärkelse.

Leave a Reply