Blogtrain Rotating Header Image

Followbase – kundtjänst och support på Twitter

Kundtjänst och support på Twitter. Kan det vara nåt? Det tror företaget FollowBase, som utvecklat en snygg liten tjänst för just detta ändamål.

Det sociala nätverket Twitter är en växande företeelse. Visserligen har det just i dagarna rapporterats om att “Twitter tappar mark“, men jag har svårt att tro att det är en bestående utveckling.

På ytan kan Twitter se ut som en marginell företeelse. Men antalet användare växer, och de personer som vistas i nätverket är företrädelsevis är aktiva, utåtriktade konsumenter med stora nätverk. Många har egna bloggar, man delar frikostigt med sig av sina upplevelser och sin information.

Det kan alltså vara en god idé att hålla sig väl med Twitteranvändarna. Många företag undersöker idag hur man ska hitta bästa vägen att uppnå detta, och bland föregångarna finns exempelvis Saltå Kvarn och SJ som kommunicerar flitigt med sina kunder – och andra – via Twitter.

FollowBases system är tänkt att underlätta den här typen av verksamhet. Principen är ganska enkel: man registrerar sitt företag på Followbases sajt (det kostar inget) och sedan samlas alla meddelanden som postas till företaget via Twitter där. Med hjälp av så kallade hashtags, ett #-tecken följt av ett visst ord som skrivs in i Twitter-meddelandet, så sorteras dessutom alla meddelanden upp i kategorierna Ideas, Problems och Questions.

Så här, till exempel:

Här har jag skrivit ett meddelande till mitt företag Foodwires Twitterprofil. Eftersom jag har skrivit till #idea på slutet, hamnar meddelandet under fliken Ideas i FollowBase-systemet.

Foodwires FollowBase-sida hittar du här. Om du vill testa systemet får du jättegärna gå in och skriva något, så ska jag försöka svara. Så får vi se hur det funkar!

Jag tror FollowBase kan vara en smart lösning, som underlättar lite för företag som vill driva kundtjänst och support via nätet. All information finns samlad, men ändå sorterad. Dessutom kan bolagets medarbetare registrera sig som medarbetare, med sina egna Twitterprofiler. Smart, eftersom det då framgår tydligt att det är en anställd som svarar – även om denne är inloggad med sin personliga profil.

Ett annat system för kundtjänst och support via nätet är GetSatisfaction. Det är mycket populärt bland webbföretag. Dock är min upplevelse att många konsumenter, inklusive jag själv, upplever GetSatisfaction som ett lite krångligt system, eftersom man måste registrera sig och logga in varje gång man har en synpunkt eller ett klagomål.

2 Comments

  1. Björn Lilja says:

    Väldigt intressant, den hade jag helt missat! Kanske känner du redan till Kundo.se? Det är en svensk tjänst, inte olik GetSatisfaction, men där vi har gjort processen enklare, bland annat genom att inte kräva inloggning.

  2. Jag har hört talas om Kundo, men inte testat själv. Det ska jag göra, absolut. Tack för tipset!

Leave a Reply